750 jaar religieus erfgoed
op de kaart

750 jaar religieus erfgoed op de kaart

Religieus Erfgoed Amsterdam
Religieus Erfgoed Amsterdam
Religieus Erfgoed Amsterdam

Voor de 750ste verjaardag van Amsterdam (2025) geven we de stad een digitale kaart met daarop het religieuze erfgoed. Religieus Erfgoed Amsterdam vertelt voor een breed publiek het verhaal van alle religieuze gemeenschappen in de stad in verleden en heden. Foto’s, films, vlogs, korte verhalen en podcasts nemen je mee in de wereld van religieuze gemeenschappen in de stad.

Ontdek de schatten van de stad

De komende jaren werken we aan een interactieve app met een begeleidende website. Centraal staat de kaart van Amsterdam waar gebouwen, plaatsen en voorwerpen worden verbonden met mensen, hun religieuze gedachtegoed en gebruiken door de tijd heen. Zo ontstaat een netwerk dat het multireligieuze DNA van de stad Amsterdam zichtbaar maakt.

 
Ontdek de schatten van de stad
Bijzondere objecten

Ontdek aan de hand van zorgvuldig uitgekozen voorwerpen spannende en ongekende verhalen over religie in de stad.

Ontdek de schatten van de stad
Reizen door tijd en ruimte

Ontdek de schatten van de stad vanaf de Middeleeuwen tot aan het heden, in alle wijken.

Ontdek de schatten van de stad
Wandelingen en routes

Wandel door de stad en ontdek zelf de rijkdom van het religieuze erfgoed.

Een wereld aan objecten, zoals

Religieus Erfgoed Amsterdam

Stap over de drempel

Al eeuwenlang is Amsterdam een plek waar mensen uit alle windrichtingen zijn neergestreken. Zij brengen hun cultuur, religie en rituelen met zich mee en veranderen het aanzien van de stad. Het multireligieuze stedelijke DNA is overal zichtbaar. De Andere Kaart van Amsterdam maakt het mogelijk om die veelkleurige wereld binnen te gaan en de verhalen van al die Amsterdammers te ontdekken.

Urgentie om religieus erfgoed te verbinden met de huidige maatschap­pelijke thema’s van diversiteit en inclusiviteit, vormde het uitgangspunt van de samenwerking

Wie zijn wij

Religieus Erfgoed Amsterdam is het resultaat van samenwerking tussen musea en andere erfgoedinstellingen, onderwijsinstellingen en geloofsgemeenschappen in de stad. Hieraan wordt bijgedragen door studenten en onderzoekers van verschillende Amsterdamse onderwijsinstellingen, professionals en vrijwilligers.

Initiatiefnemers zijn Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit.

Partners

Religieus Erfgoed Amsterdam is mede mogelijk gemaakt door meerdere partners, waaronder: Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit; Rijksdienst voor het cultureel erfgoed; Museum Catharijneconvent; Joods Cultureel Kwartier; Raad van Kerken Amsterdam; Protestantse Kerk Amsterdam; Luthermuseum; SKIN.

Fondsen

Katholieke Stichting tot Behoud van Welzijn
St. Martinusstichting

 

Founders

 

Partners

 

 

 
 
 

Founders

 

 

Partners